ผู้ส่ง
Theshop99
99/9 หมู่5 หมู่บ้านธนากร2 ถ.เทอดพระเกียรติ ต. วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0990656955 Fax. 02-8836596
Id line line id Website website
การจัดส่ง
ลงทะเบียน
กรุณาอย่าโยน
ระวังแตก
ผู้รับสินค้า
ปริชมน จุ้ยดนตรี, หมายเลขคำสั่งซื้อ 161106071700FXK
628/25 หมู่บ้านสิริวลัย ต.ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
ต. ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โทร. 66853533663 Fax.

รหัสสั่งซื้อสินค้า : #1611230
ลำดับ รูป รายละเอียด ราคาต่อหน่วย จำนวน น้ำหนักชิ้น
รวม
ส่วนลด ราคารวม
1 ผีเสื้อ 3D แบบมีลำตัว มีแม่เหล็ก+ กาว ไว้ ตกแต่งผนัง 1ชุด 12 ชิ้น
Code : #HDR1167
Option :
60
ราคาสมาชิก
1 100
100
0 60
2 ผีเสื้อ 3D แบบมีลำตัว มีแม่เหล็ก+ กาว ไว้ ตกแต่งผนัง 1ชุด 12 ชิ้น
Code : #HDR1167
Option :
60
ราคาสมาชิก
1 100
100
0 60
ราคารวมทั้งหมด
136 บาท
Theshop99
99/9 หมู่5 หมู่บ้านธนากร2 ถ.เทอดพระเกียรติ ต. วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร. 0990656955 Fax. 02-8836596
Id line line id Website website

ชื่อ - ที่อยู่ลูกค้า
ปริชมน จุ้ยดนตรี, หมายเลขคำสั่งซื้อ 161106071700FXK
628/25 หมู่บ้านสิริวลัย ต.ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 ต. ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โทร. 66853533663 Fax.
วิธีชำระเงิน :
โอนเงินผ่านธนาคาร
การจัดส่ง :
ลงทะเบียน
วันที่สั่งซื้อ : 06/11/2016 07:57:07
การจัดส่ง
ลงทะเบียน

รหัสสั่งซื้อสินค้า : #1611230
ลำดับ รูป รายละเอียด ราคาต่อหน่วย จำนวน น้ำหนักชิ้น
รวม
ส่วนลด ราคารวม
1 ผีเสื้อ 3D แบบมีลำตัว มีแม่เหล็ก+ กาว ไว้ ตกแต่งผนัง 1ชุด 12 ชิ้น
Code : #HDR1167
Option :
60
ราคาสมาชิก
1 100
100
0 60
2 ผีเสื้อ 3D แบบมีลำตัว มีแม่เหล็ก+ กาว ไว้ ตกแต่งผนัง 1ชุด 12 ชิ้น
Code : #HDR1167
Option :
60
ราคาสมาชิก
1 100
100
0 60
.......................................................................................
( ผู้ตรวจสินค้า )
วันที่ ........./............/...........
ราคาสินค้า
120 บาท
น้ำหนักรวม
400 กรัม
ค่าจัดส่ง
16 บาท
ราคารวมทั้งหมด
136 บาท
* มัดจำแล้ว
0 บาท
* ยอดเหลือจ่าย
136 บาท
วิธีชำระเงิน

ธนาคาร
สาขา หมายเลขบัญชี ประเภท
กรุงเทพ
เดอะมอลล์งามวงวาน 088-053-1835 ออมทรัพย์
ไทยพาณิชย์
พันธ์ทิพย์งามวงวาน 388-202-8743 ออมทรัพย์
กสิกรไทย
เดอะมอลล์งามวงวาน 726-2-7777-36 ออมทรัพย์
กรุงไทย
ท่าน้ำนนท์บุรี 108-041-306-5 ออมทรัพย์
ผู้ส่ง
Theshop99
99/9 หมู่5 หมู่บ้านธนากร2 ถ.เทอดพระเกียรติ ต. วัดชลอ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130
โทร. 0990656955 Fax. 02-8836596
ผู้รับสินค้า
ปริชมน จุ้ยดนตรี, หมายเลขคำสั่งซื้อ 161106071700FXK
628/25 หมู่บ้านสิริวลัย ต.ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
ต. ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โทร. 66853533663 Fax.
การจัดส่ง : ลงทะเบียน

รหัสสั่งซื้อสินค้า : #1611230
วันที่สั่งซื้อ : 06/11/2016 07:57:07
กรุณาอย่าโยน
ระวังแตก
ลำดับ รูป รายละเอียด ราคาต่อหน่วย จำนวน น้ำหนักชิ้น
รวม
ส่วนลด ราคารวม
1 ผีเสื้อ 3D แบบมีลำตัว มีแม่เหล็ก+ กาว ไว้ ตกแต่งผนัง 1ชุด 12 ชิ้น
Code : #HDR1167
Option :
60
ราคาสมาชิก
1 100
100
0 60
2 ผีเสื้อ 3D แบบมีลำตัว มีแม่เหล็ก+ กาว ไว้ ตกแต่งผนัง 1ชุด 12 ชิ้น
Code : #HDR1167
Option :
60
ราคาสมาชิก
1 100
100
0 60
.......................................................................................
( ผู้ตรวจสินค้า )
วันที่ ........./............/...........
ราคาสินค้า
120 บาท
น้ำหนักรวม
200 กรัม
ค่าจัดส่ง
16 บาท
ราคารวมทั้งหมด
136 บาท

ผู้รับสินค้า
การจัดส่ง : ลงทะเบียน
ปริชมน จุ้ยดนตรี, หมายเลขคำสั่งซื้อ 161106071700FXK
628/25 หมู่บ้านสิริวลัย ต.ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
ต. ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โทร. 66853533663
วันที่สั่งซื้อ : 06/11/2016 07:57:07
รายการสินค้า รหัสสั่งซื้อสินค้า : #1611230
รายละเอียด
ราคา
ชิ้น
น้ำหนัก (รวม)
ส่วนลด
รวมราคา
ผีเสื้อ 3D แบบมีลำตัว มีแม่เหล็ก+ กาว ไว้ ตกแต่งผนัง 1ชุด 12 ชิ้น
Code : #HDR1167   Option :
60
ราคาสมาชิก
1
100
100
0
60
ผีเสื้อ 3D แบบมีลำตัว มีแม่เหล็ก+ กาว ไว้ ตกแต่งผนัง 1ชุด 12 ชิ้น
Code : #HDR1167   Option :
60
ราคาสมาชิก
1
100
100
0
60