phone

ออเดอร์ของฉัน
Order number สถานะ วันที่สั่งซื้อ ยอดสั่งซื้อ/จัดส่ง การชำระเงิน การจัดส่ง เครื่องมือ
# 18071363 รอยืนยันออเดอร์ 18/07/2018
10:02:00 AM
0.00
( 0.00 )
รอยืนยันออเดอร์
# 1701686 จัดส่งแล้ว 05/01/2017
09:54:23 AM
1,500.00
( 115.00 )
จัดส่งแล้ว นิ่มเอ็กเพรส
# 1611249 จัดส่งแล้ว 07/11/2016
03:15:38 AM
0.00
( 38.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611248 จัดส่งแล้ว 07/11/2016
01:56:58 AM
0.00
( 38.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611246 จัดส่งแล้ว 07/11/2016
12:04:13 AM
0.00
( 38.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611245 จัดส่งแล้ว 07/11/2016
12:01:53 AM
0.00
( 28.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611243 จัดส่งแล้ว 07/11/2016
11:55:17 AM
0.00
( 38.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611242 จัดส่งแล้ว 07/11/2016
11:24:41 AM
0.00
( 28.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611241 จัดส่งแล้ว 07/11/2016
11:22:12 AM
0.00
( 67.00 )
จัดส่งแล้ว EMS
# 1611237 จัดส่งแล้ว 06/11/2016
08:15:48 AM
0.00
( 16.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611236 จัดส่งแล้ว 06/11/2016
08:13:00 AM
0.00
( 28.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611234 จัดส่งแล้ว 06/11/2016
08:06:41 AM
0.00
( 38.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611233 จัดส่งแล้ว 06/11/2016
08:05:14 AM
0.00
( 28.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611232 จัดส่งแล้ว 06/11/2016
08:03:23 AM
0.00
( 28.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611230 จัดส่งแล้ว 06/11/2016
07:57:07 AM
0.00
( 16.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611229 จัดส่งแล้ว 06/11/2016
07:55:27 AM
0.00
( 16.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611228 จัดส่งแล้ว 06/11/2016
07:53:45 AM
0.00
( 22.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611227 จัดส่งแล้ว 06/11/2016
07:51:32 AM
0.00
( 28.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611226 จัดส่งแล้ว 06/11/2016
07:49:50 AM
0.00
( 58.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611225 จัดส่งแล้ว 06/11/2016
07:46:47 AM
0.00
( 16.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611224 จัดส่งแล้ว 06/11/2016
07:42:23 AM
0.00
( 0.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611223 จัดส่งแล้ว 06/11/2016
07:39:58 AM
0.00
( 82.00 )
จัดส่งแล้ว EMS
# 1611220 จัดส่งแล้ว 04/11/2016
09:58:32 AM
0.00
( 38.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611219 จัดส่งแล้ว 04/11/2016
01:29:39 AM
0.00
( 38.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611218 จัดส่งแล้ว 04/11/2016
01:27:57 AM
0.00
( 58.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611217 จัดส่งแล้ว 04/11/2016
01:26:03 AM
0.00
( 28.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611216 จัดส่งแล้ว 04/11/2016
01:24:18 AM
0.00
( 38.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611215 จัดส่งแล้ว 04/11/2016
01:21:45 AM
0.00
( 38.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611214 จัดส่งแล้ว 04/11/2016
01:15:47 AM
0.00
( 38.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611213 จัดส่งแล้ว 04/11/2016
01:13:08 AM
0.00
( 16.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611212 จัดส่งแล้ว 04/11/2016
01:11:27 AM
0.00
( 0.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611211 จัดส่งแล้ว 04/11/2016
01:07:59 AM
0.00
( 0.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611210 จัดส่งแล้ว 04/11/2016
01:04:46 AM
0.00
( 0.00 )
จัดส่งแล้ว EMS
# 1611209 จัดส่งแล้ว 04/11/2016
01:02:27 AM
0.00
( 0.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611208 จัดส่งแล้ว 04/11/2016
01:00:22 AM
0.00
( 0.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611207 จัดส่งแล้ว 04/11/2016
12:56:24 AM
0.00
( 32.00 )
จัดส่งแล้ว EMS
# 1611206 จัดส่งแล้ว 04/11/2016
11:53:31 AM
480.00
( 28.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611188 จัดส่งแล้ว 03/11/2016
11:34:30 AM
70.00
( 16.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611187 จัดส่งแล้ว 03/11/2016
11:31:47 AM
0.00
( 58.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611186 จัดส่งแล้ว 03/11/2016
11:29:45 AM
0.00
( 58.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611185 จัดส่งแล้ว 03/11/2016
11:27:27 AM
0.00
( 16.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611184 จัดส่งแล้ว 03/11/2016
11:25:13 AM
0.00
( 58.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611183 จัดส่งแล้ว 02/11/2016
02:43:14 AM
0.00
( 28.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611182 จัดส่งแล้ว 02/11/2016
01:38:02 AM
0.00
( 16.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611181 จัดส่งแล้ว 02/11/2016
01:08:18 AM
0.00
( 0.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611180 จัดส่งแล้ว 02/11/2016
01:06:14 AM
0.00
( 82.00 )
จัดส่งแล้ว EMS
# 1611178 จัดส่งแล้ว 02/11/2016
01:02:24 AM
0.00
( 28.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611177 จัดส่งแล้ว 02/11/2016
12:56:05 AM
180.00
( 58.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611176 จัดส่งแล้ว 02/11/2016
12:54:13 AM
0.00
( 38.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611175 จัดส่งแล้ว 02/11/2016
12:51:57 AM
370.00
( 38.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611174 จัดส่งแล้ว 02/11/2016
12:49:12 AM
0.00
( 28.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611173 จัดส่งแล้ว 02/11/2016
12:46:18 AM
299.00
( 58.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611172 จัดส่งแล้ว 02/11/2016
12:42:28 AM
0.00
( 38.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611171 จัดส่งแล้ว 02/11/2016
12:39:48 AM
160.00
( 52.00 )
จัดส่งแล้ว EMS
# 1611170 จัดส่งแล้ว 02/11/2016
12:25:14 AM
0.00
( 58.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611167 จัดส่งแล้ว 01/11/2016
03:35:40 AM
700.00
( 65.00 )
จัดส่งแล้ว พัสดุธรรมดา
# 1611166 จัดส่งแล้ว 01/11/2016
01:04:16 AM
398.00
( 0.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611165 จัดส่งแล้ว 01/11/2016
12:06:27 AM
500.00
( 0.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611164 จัดส่งแล้ว 01/11/2016
12:04:25 AM
0.00
( 0.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611163 จัดส่งแล้ว 01/11/2016
12:02:27 AM
100.00
( 0.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611162 จัดส่งแล้ว 01/11/2016
12:00:37 AM
0.00
( 0.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611161 จัดส่งแล้ว 01/11/2016
11:58:14 AM
0.00
( 0.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611160 จัดส่งแล้ว 01/11/2016
11:54:38 AM
180.00
( 0.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611159 จัดส่งแล้ว 01/11/2016
11:51:23 AM
290.00
( 32.00 )
จัดส่งแล้ว EMS
# 1611158 จัดส่งแล้ว 01/11/2016
11:48:42 AM
145.00
( 0.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611157 จัดส่งแล้ว 01/11/2016
11:45:08 AM
0.00
( 0.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611156 จัดส่งแล้ว 01/11/2016
11:41:13 AM
0.00
( 0.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611155 จัดส่งแล้ว 01/11/2016
11:36:38 AM
120.00
( 40.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1611154 จัดส่งแล้ว 01/11/2016
11:30:43 AM
175.00
( 30.00 )
จัดส่งแล้ว ลงทะเบียน
# 1610144 จัดส่งแล้ว 31/10/2016
03:13:54 AM
960.00
( 120.00 )
ผ่านธนาคาร นิ่มเอ็กเพรส
# 1610139 จัดส่งแล้ว 31/10/2016
12:51:06 AM
7,680.00
( 0.00 )
จัดส่งแล้ว
Scroll